Växtskydd

Sprutjournal

Länk till sprutjournal i A4-format

Jordbruksverkets affischer angående resistens

Insekticidresistens

Herbicidresistens

Fungicidresistens

FUNKTIONSTEST AV SPRUTA

Jordbruksverets broschyr inför funktionstest av spruta