Kontakt

Uppsala

Besöksadress:
Åkaregatan 11, Uppsala

Postadress:
VäxtRåd, Box 407, 751 06 Uppsala

Amanda Andersson

DSC02246

Växtodlingsrådgivare från Östergötland. Amanda jobbar främst i Uppland, Västmanland och Örebro med rådgivning. Amandas specialistområde är markkunskapsfrågor och vall.

Tel: 010-556 38 58

amanda.andersson@lantmannen.com

Niclas Sjöholm

DSC02254

Agronom och växtodlingsrådgivare från Blekinge. Niclas är Teamledare över VäxtRåd och ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar dessutom med rådgivning i Västmanland, Uppland och Södermanland. Niclas specialistområde är bekämpningsteknik, integrerat växtskydd och jordbearbetning.

Tel: 010-556 19 84

niclas.sjoholm@lantmannen.com

Erik Bertholtz

Agronom och växtodlingsrådgivare från Sala. Han jobbar i Mälardalen. Hans specialintressen är ny teknik inom maskiner och IT i lantbruk.

Tel: 010-556 19 08

erik.bertholtz@lantmannen.com

Anna Lindgren

Agronom och växtodlingsrådgivare från Vallentuna. Anna jobbar i Mälardalen. Annas specialområde är bl.a. vallodling.

Tel: 010-556 16 44

anna.x.lindgren@lantmannen.com

Emelie Svensson

Växtodlingsrådgivare från Västergötland. Emelie jobbar med rådgivning i Uppland, Västmanland, Stockholm och Södermanland. Specialist på innovationer, bekämpningsteknik och ekologisk odling.

Tel: 010-556 19 86

emelie.x.svensson@lantmannen.com

Norrköping

Besöksadress:
Sjötullsgatan 41, Norrköping

Postadress:
VäxtRåd, Box 194, 601 03 Norrköping

Johan Lagerholm

DSC02265

Växtodlingsagronom från Södra Södermanland. Johan arbetar med rådgivning i Östergötland och Södermanland. Specialist på vall, lönsamhet, utsäde samt frågor kring vatten och diken.

Tel: 010-556 16 48

johan.lagerholm@lantmannen.com

William Hellsten

Agrotekniker från Södermanland. Jobbar med rådgivning i Södermanland och Östergötland. Williams specialområden är Ny teknik och maskiner.

Tel: 010-556 16 66

william.hellsten@lantmannen.com

Kommentera