Så lyckas du med höstraps!

Till våra fältvandringsgrupper i Södermanland:
Välkommen på fältträff med tema rapsodling!

Fyrö Gård, Valla onsdag 19/6 kl 9-12

Vi diskuterar etableringstekniker, gödsling och övriga odlingsåtgärder för framgångsrik höstrapsodling.

På Fyrö gård finns en demo med 10 olika marknadssorter av höstraps etablerade genom direktsådd med HE-VA subtiller. På plats finns även representanter från handeln för att berätta om de sorter som finns i sortdemon.

Per Widén, ogräsexpert på Jordbruksverket, berättar om ogräsbekämpning.

Henke Claeson, FMC, pratar om behandling av rapsbaggar och ogräsbekämpning.

OBS ANMÄLAN senast mån 17/6 till johan@vaxtrad.se eller william@vaxtrad.se

Här ligger Fyrö Gård: https://kartor.eniro.se/m/l9ZWB

Välkomna hälsar William och Johan!

Comments are closed.