Dispens för att skörda träda

Uppdatering 13/6:

Du får nu skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Jordbruksverkets nyhet

————————–

Uppdatering av läget med att söka dispens för att få skörda skyddszoner, trädor m.m. Länsstyrelserna kan ge dispens från villkor i nationella stöd, t.ex. för att få skörda en skyddszon med miljöstöd i förtid. Belsutet att skörda träda ligger hos EU-kommisionen och Jordbruksverket jobbar med att få någon typ av undantag. Med anledning av detta är blanketten för att söka undantag uppdaterad och bifogad.

———–

Torkan och värmen har påverkat skördemängden i vallar. Vi befarar redan nu att årets skörd av grovfoder kommer att bli betydligt mindre än efterfrågan.

Det finns en möjlighet att söka dispens för skörd av trädor och skyddszoner. Tillsammans med Växa Sverige har vi tagit fram bifogat formulär. Vi uppmanar växtodlare som har arealer som kan skördas som foder att försöka ta kontakt med närliggande djurproducenter alternativt annonsera på www.proteintipset.se. Både konventionellt och ekologiskt foder kommer sannolikt att bli brist på.

Som regelverket ser ut i skrivande stund måste dispens sökas individuellt. Berörda myndigheter jobbar dock på att försöka få till en förändring så att generell dispens kan ges. Detta är lite av en kamp mot klockan eftersom högst grovfoderkvalitet erhålls tidigt på säsongen. Fortfarande finns möjlighet att ändra i SAM-ansökan, men för de flesta kan det ändå vara en bättre hantering att söka undantag från villkoren.

Ansökan om dispens

Comments are closed.