Kålbladsstekel

Både VäxtRåds rådgivare och flera av våra kunder har rapporterat om angrepp av kålbladsstekelns larver i sin höstraps, i flera fall så allvarliga angrepp att en bekämpning är nödvändig. Kålbladsstekelns larver är först 2 mm långa och grågröna, men mörknar sen med åldern och blir till slut svartrandiga och 15-17 mm långa. (se bild 1 med larv nere till höger).

Ett riktvärde för bekämpning med godkänd pyretroid är 1 larv per planta, men larverna kan vara svåra att hitta så gör också en bedömning av angreppens omfattning. Angreppen kan vara mycket lika de gjorda av snigel, men vid snigelangrepp bör man hitta slemspår om man granskar skadorna mer noga.

emelieJordbruksverket kålbladsstekel Peder Waern

fotografer:  bild 1 Emelie Svensson VäxtRåd, bild 2 Peder Waern, Jordbruksverket

 

Comments are closed.