Monthly Archives: juli 2018

Konsekvenser av torkan

Dagsläget

På grund av årets värme och uteblivna regn kommer vi ha en kraftig skördepåverkan på samtliga våra grödor. Detta i kombination med att vi även 2016 och 2017 har haft låga grovfoderskördar och därmed tärt på våra lager har vi nu en grovfodersituation som är mycket allvarlig för de flesta djurproducenter i Sverige. Detta år kommer även halmen bli en bristvara.

 

Hur kan vi samarbeta

 • Skörda trädor och skyddszoner, sök dispens för de arealer där det behövs
 • Slå spannmålsarealer till helsäd
 • Ta tillvara på all halm som är möjlig

 

Hur hittar vi samarbeten

 

Prissättning

Prissättning är alltid svårt. Vad gällande halmen vet vi att växtnäringsvärdet är omkring 20-30 öre/ kg.

Vid prissättning av spannmål till helsäd, förutsätt en kärn- och halmskörd och sätt ett värde på det. Dra bort utebliven tröskning-, torkning- och transportkostnad. På detta sätt fås ett uträknat värde för spannmålen på rot per hektar.

 

Vinster för spannmålsodlare att sälja helsäd

 • Tidsbesparing
 • Minskar skördenedsättningen som kommande värme och torka kan innebära
 • Ingen risk för sämre kvalité än beräknat
 • Ingen risk att ett eventuellt väderomslag försvårar tröskning
 • Möjlighet till mer tid för etablering av höstgrödor

 

Vinster för djurproducenter att köpa helsäd

 • Möjlighet till relativt stora volymer grovfoder
 • Ett foder som går att använda till mjölkkor och tillväxtdjur

 

Uppmaning

 • Samarbeta
 • Ta till vara på all halm på alla grödor och på all areal som är möjlig
 • Gör helsäd av de spannmålsarealer som är möjliga
 • Ta beslut och agera nu

 

Vid frågor eller om du vill diskutera rådande och kommande grovfodersituation välkommen att kontakta någon av oss på VäxtRåd, se lista för Sommarsemester.

Läs även det brev som VäxtRåd skickat till våra kunder. Brev 39-18