Monthly Archives: april 2016

Funktionstest av spruta

Efter den 26 november i år ska alla sprutor som används yrkesmässigt vara godkända av Jordbruksverket. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida här. Vi rekommenderar att ni funktionstestar sprutan redan nu och sparar protokollet till Jordbruksverkets godkännande september 2016.

DC-skala stråsäd

Utvecklingsstadier för stråsäd