Monthly Archives: oktober 2015

Dispens för glyfosat

Kemikalieinspektionen beviljade den 29 september dispens för användning av glyfosat i spannmål till foder i norra Sverige. Det är inte tillåtet att använda glyfosat i grödor avsedda för livsmedel.

Dispens gäller för användning av glyfosat för avdödning av spannmål till foder före skörd 2015 i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborg. Se LRF:s hemsida för fullständiga villkor http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-vaxtodling/aktuellt/dispens-for-glyfosat/villkor-for-glyfosatanvandning/