Monthly Archives: mars 2015

Länkar som är bra till SAM-ansökan

Räkna ut värdet för dina stödrätter 2015-2020

Svårare för vissa företag att få jordbrukarstöd

Områden som har krav på Ekologiska fokusarealer

Information om Kompensationsstöd

Stråknäckare

stråknäckare maj15

foto: Karin Oscarsson

Länk till jordbruksverkets beskrivning av stråknäckare.

SLUs faktablad växtskydd om stråknäckare

Tabell över problemogräs i fröodling

Problemogräs i frö