Author Archives: Karin Oscarsson

Kålbladsstekel

Både VäxtRåds rådgivare och flera av våra kunder har rapporterat om angrepp av kålbladsstekelns larver i sin höstraps, i flera fall så allvarliga angrepp att en bekämpning är nödvändig. Kålbladsstekelns larver är först 2 mm långa och grågröna, men mörknar sen med åldern och blir till slut svartrandiga och 15-17 mm långa. (se bild 1 med larv nere till höger).

Ett riktvärde för bekämpning med godkänd pyretroid är 1 larv per planta, men larverna kan vara svåra att hitta så gör också en bedömning av angreppens omfattning. Angreppen kan vara mycket lika de gjorda av snigel, men vid snigelangrepp bör man hitta slemspår om man granskar skadorna mer noga.

emelieJordbruksverket kålbladsstekel Peder Waern

fotografer:  bild 1 Emelie Svensson VäxtRåd, bild 2 Peder Waern, Jordbruksverket

 

Nytt ogräs – renkavle

Renkavle har nu för första gången hittats i Mälardalen, och någon enstaka population har tidigare hittats i Östergötland. Renkavle är ett svårbekämpat gräsogräs som lätt blir resistent mot många ogräspreparat och som kan ge stora skördesänkningar om det får breda ut sig.

Obs! Renkavle ska inte förväxlas med ängskavle som ofta finns i fältkanterna.

Renkavle Karin Jahr VSC

Foto: Karin Jahr, VSC Jordbruksverket