Author Archives: Niclas Sjöholm

Dispens för glyfosat

Kemikalieinspektionen beviljade den 29 september dispens för användning av glyfosat i spannmål till foder i norra Sverige. Det är inte tillåtet att använda glyfosat i grödor avsedda för livsmedel.

Dispens gäller för användning av glyfosat för avdödning av spannmål till foder före skörd 2015 i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborg. Se LRF:s hemsida för fullständiga villkor http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-vaxtodling/aktuellt/dispens-for-glyfosat/villkor-for-glyfosatanvandning/

Checklista för optimal höstveteskörd

VäxtRåd har efter projektet Höstvete mot nya höjder fortsatt och drivit ytterligare ett projekt, Checklista för optimal höstveteskörd, som kort kan sammanfattas som en värdering av all den kunskap som tagits fram som visar på faktorer som har låg respektive hög effekt på skörden. Sammanställningen är gjord efter en värdeflödesanalys av höstveteodlingen och är på det sättet kronologisk.  Nedan finner ni länkar till rapporten i sin helhet samt Checklistan. Projektet är finansierat av LRF Växtodling och organisationer som deltagit är VäxtRåd, Odling i Balans, HIR Skåne, SLU och LRF.

Rapporten: Checklista för optimal höstveteskörd, 2015-05-26

Checklistan: Checklista_23 juni, 2015